GDPR

Consimtamant Pentru Prelucrarea datelor Personale:

Informații referitoare la prelucrarea datelor personale


Prelucrarea datelor personale este necesară pentru a îndeplini termenii contractuali prevăzuți de către comerciantul online, sau pentru pașii premergători încheierii unui contract cu un comerciant online.


 1. Date de contact ale Împuternicitului datelor personale
  1. Împuternicitul în prelucrarea datelor dvs. personale este compania Sagitta Mobilis Srl, cu sediul în Cluj Napoca, str. Detunata nr.13, număr unic de identificare: 22666485, înregistrat la Registrul Comerțului al Jud. Cluj cu J12/4724/31.10.2007 (menționat în continuare drept „împuternicit“).
  2. Datele de contact ale împuternicitului sunt: Cluj Napoca str. Detunata nr. 13, ap.23, având adresa de e-mail info@bowhunter.ro, și numărul de telefon +40 744 594 121 .
  3. Împuternicitul nu a desemnat nici o persoană responsabilă pentru protecția prelucrării datelor personale.
 2. Legislația privind prelucrărarea datelor personale
  1. Prelucrarea datelor dvs. personale este necesară atât pentru îndeplinirea termenilor contractuali încheiați între dvs. și împuternicitul prelucrării datelor personale, cât și pentru pașii premergători încheierii unui contract între dvs. și împuternicit, conform articolului 6 paragraful 1 aliniatul b) Reglementare 2016/679 aparținând Parlamentului European și Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal) ( menționat în continuare drept „regulament“).
 3. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal
  1. Scopul procesării datelor dvs. personale este de a încheia un contract între dvs. și împuternicit sau de a executa o măsură de către împuternicit înainte de a încheia un astfel de contract.
  2. Împuternicitului nu i se acordă automat libera decizie conform articolului 22 din regulament.
 4. Perioada de păstrare a datelor personale
  1. Datele personale sunt păstrate de către împuternicit pe perioada a 3 ani.
 5. Terțe părți implicate în obținere datelor personale
  1. Alte părți implicate în obținerea datelor personale vor fi atât companiile de curierat sau transport, sau orice alte persoane implicate în livrarea bunurilor achiziționate, cât și părțile implicate în realizarea cu succes a plăților aferente contractului de cumpărare.
  2. Împuternicitul nu intenționează să transmită datele dvs. personale unei terțe țări (aflată în afara UE) sau organizațiilor internaționale.
 6. Drepturile deținătorului datelor personale
  1. În conformitate cu termenii și condițiile stabilite în regulament, aveți dreptul de a solicita împuternicitului accesul la datele dvs. personale, dreptul de a vă modifica sau șterge datele personale sau de a limita prelucrarea acestora, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și dreptul la portabilitatea datelor dvs. personale.
  2. În cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile privind prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă regulamentul este încălcat, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea de Supraveghere.
  3. Nu aveți nici o obligație de a vă furniza datele personale. Furnizarea datelor dvs. personale reprezintă însă, o cerință necesară pentru încheierea și executarea contractului. Fără furnizarea datelor dvs. personale, atât încheierea unui contract, cât și îndeplinirea acestuia de către împuternicit, nu sunt se pot realiza.